"*" geeft vereiste velden aan

1verklaring
2gegevens

Schone goederenverklaring

Werken met gevaarlijke stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Gevaarlijke stoffen verdienen daarom serieuze aandacht. Door bewust om te gaan met gevaarlijke stoffen of met gereedschappen die mogelijk in contact zijn geweest met gevaarlijke stoffen kunnen we de risico’s voorkomen. Voor een veilige en vlotte afwikkeling van de retour te sturen huurartikelen en tevens zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en expediteurs accepteert Technom Tools B.V. alleen apparatuur en/of onderdelen en toebehoren die vrij zijn van alle verontreiniging. Zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Wij stellen uw medewerking voor het garanderen van een veilige werkomgeving bijzonder op prijs.

Icon 1
Icon 2
Icon 31
Icon 4
Icon 5
Icon 6
Icon 7
Icon 8
verklaring
Huurcontract*
Hierbij verklaart partij 2 dat de te retourneren apparatuur en/of accessoires vrij zijn van alle verontreinigingen. Indien resten van contaminatie achter gebleven zijn, verklaren wij dat dit geen gevaar voor de gezondheid, milieu en veiligheid oplevert.

Technom Tools B.V. houdt zich het recht voor verontreinigde apparatuur niet te accepteren en op kosten van de afzender/klant te retourneren. De huurperiode blijft in dat geval doorlopen.